Vi har gott om arbete till alla

Leena Koskela
Fotograf: Leena Koskela
Teija Soini
Fotograf: Teija Soini
Altti Näsi
Fotograf: Altti Näsi
Varpu Salmenrinne
Fotograf: Varpu Salmenrinne
Miisa Kaartinen
Fotograf: Miisa Kaartinen

Röda Korsets aktörer utför värdefullt frivilligarbete som del av en världsomfattande rörelse som består av över 100 miljoner frivilliga. Vi har gott om att göra till alla och varje gärning är lika värdefull. Men vem behöver hjälp mest och vem borde man hjälpa? Vad borde våra verksamhetsgrupper och aktörer i framtiden fokusera på? Eller vilka behov finns det i de olika områdena?

Om detta och en hel del annat diskuterar man på Ordinarie stämman 2017- inbjudningsforum under oktober-december 2017. På forumet diskuteras Röda Korsets framtid i hemlandet. Vi förbereder oss inför ordinarie stämman och för verksamhetsstrategin för de följande tre åren. Vad vi gör, för vem – och hur. Tio forum ordnas på olika orter (bl.a. Helsingfors, Tammerfors, Kuopio, Joensuu och St. Michel). Man har bjudit med bland annat distriktens styrelser och respektive områdets avdelningsordförande. Mer information fås från distriktsbyrån på ditt eget område.

Du kan också delta i diskussionen genom att svara på den bifogade elektroniska enkäten https://digiumenterprise.com/answer/?sid=1415015&chk=45QGESGE    

Finlands Röda Kors verksamhet täcker hela landet och är delat enligt regioner i 12 distrikt och 500 lokalavdelningar. I varje distrikt finns en egen distriktsbyrå vars huvuduppgift är att stöda lokalavdelningars verksamhet. På lokalavdelningarna samt i samarbete med dem fungerar flera aktiva verksamhetsgrupper.Vi har gott om arbete till alla