Ordinarie stämma 2017 - stämmoforumen

Johannes Wiehn
Fotograf: Johannes Wiehn

Riktlinjerna för Finlands Röda Kors verksamhet för åren 2018-2020 samt övriga stämmoärenden diskuteras under oktober-november på tolv gemensamma stämmoforum runt om i Finland.

Ordinarie stämma 2017 – stämmoforumen körs igång med det första mötet (Åboland samt Helsingfors och Nylands distrikt) lördagen 8.10 i Åbo. Turnéen fortsätter med

  • 13.10 i Österbotten
  • 15.10 Uleåborg och Lappland
  • 22.10 västra Finland och Satakunta
  • 27.10 Helsingfors och Nyland
  • 29.10 sydöstra Finland
  • 8-9.11 Savolax-Karelen
  • 12.11 Tavastland
  • 15.11 Egentliga Finland

Varje distrikt ordnar evenemanget tillsammans med centralbyrån. Forumets syfte är att tillsammans förbereda nästa stämma och den efterföljande treåriga verksamheten genom diskussioner och idéer. På forumet hörs gärna era synpunkter på det centrala innehållet och utvecklingspunkterna i strategin 2018-2020.  Vem är det som mest behöver Röda Korsets hjälp i ditt område/i ditt distrikts område? Dessutom diskuteras vid behov om andra ärenden som stämman kommer att fatta beslut om, såsom förslaget till stadgeändring.  Vad har varit bra i nuvarande strategi, vad behöver ändras?

Stämmoforumens förhandsuppgift är att bekanta sig med regional befolkningsinformation och demografi i ditt eget distrikts område samt på din egen ort och avdelning.  Dessutom bör man bekanta sig med informationen om FRK:s verksamhet. Informationen fås via följande länk https://rednet.punainenristi.fi/node/41089/

Förhandsuppgift till stämmoforums deltagare:

  • Vilka tankar väckte det ovannämnda förhandsmaterialet?
  • Vilket tema skulle du vilja diskutera?

Dela med dig dina tankar på forumet.

Du är varmt välkommen!