Insamling påbörjas till Aleppo och Mosul

Röda Korset påbörjar en insamling med anledning av den katastrofala situationen i Mosul och Aleppo.
 

I Mosul i Irak är cirka 1,5 miljoner människor i behov av hjälp. På flykt undan striderna behöver dom vatten, skydd och mat. I Aleppo i Syrien är åtminstone 250 000 människor belägrade. I synnerhet i Östra Aleppo är hjälpbehovet katastrofalt och det är brist på allting.
Finlands Röda Kors har hela tiden använt medel för hjälparbetet i Syrien och Irak. Nu har dock behovet av humanitär hjälp vuxit våldsamt och för att vi skall kunna hjälpa effektivt har vi beslutat inleda en insamling.

Finlands Röda Kors har skickat hjälpförnödenheter och biståndsarbetare till Irak
I Irak har Internationella rödakorskommittén ICRC förberett sig på offensiven genom att bygga läger och lagra mat, läkemedel och biståndsmateriel för cirka 200 000 människor. Finlands Röda Kors har levererat bistånd till landet tillsammans med internationella Röda Korset. Till Irak har FRK bland annat skickat närmare 6 000 köksförpackningar och 12 000 vattenkanistrar.

 

Röda Korset ser till att hjälpen kommer fram till de nödställda.
 

Tack för att du hjälper!

 

Om du vill komma med som insamlare kan du kontakta någon av våra 16 avdelningar här på Åland.

Läs mer här: https://rednet.rodakorset.fi/node/29760
 

Man kan stöda Mosul och Aleppo insamlingen på följande sätt:
=> Donera pengar i våra insamlingsbössor
=> Nordea FI06 2219 1800 0680 00, referens: 5319
=> Sänd textmeddelande SPR till nummer 16499 (15 € / meddelande, fungerar ej med Ålcom)
=> Ring nummer 0600-122 20 (20,28 € + lna/msa)
=> På adressen rodakorset.fi/donationer/katastroffonden
=> Skapa insamlingsbössa på nätet: http://lahjoituslipas.fi/rodakorset/
Bössan kan delas på dina egna nätsidor, s-post eller Facebook och utmana vänner och bekanta att donera

 

Vid frågor så kontakta

 

Olof Collin

Beredskapschef

Ålands distrikt 

040 6758455

olof.collin@redcross.fi