Finlands Röda Kors inleder insamling för krigets offer i Irak och Syrien

Upp till en miljon människor kan tvingas fly undan striderna i Mosul i Irak. Flyktingarna behöver vatten, skydd och mat. I Aleppo i Syrien är minst 250 000 människor under belägring. I synnerhet i östra Aleppo är behovet av hjälp katastrofalt och det råder brist på allt. På grund av att situationen är så allvarlig samlar Röda Korset in pengar till katastroffonden för att kunna hjälpa de civila i Mosul och Aleppo.
Bistånd måste nå Aleppo hela tiden och utan hinder.
Man kan stöda Röda Korsets insamling genom att ge ett bidrag till katastroffonden: 

Nu behövs din hjälp!

Röda Korset ser till att hjälpen når fram.

Tack för din hjälp!