Jul i sinnet insamlingen sprider julglädje till barnfamiljer i ekonomisk knipa

Årets största högtid närmar sig – julen, och förväntningarna är förstås stora då nära och kära brukar samlas för att fira. Men tyvärr har inte alla samma förutsättningar att kunna fira på grund av ekonomiska svårigheter. Kampanjen ”Jul i Sinnet” har under många år kunnat ge en guldkant till barnfamiljer genom ett gåvokort.

Jul i Sinnet -insamlingen ordnas av Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund i samarbete med Yle till förmån för barnfamiljer i Finland. I år ordnas insamlingen för tjugonde gången. Insamlingen börjar den 25.11 och håller på till julafton. Insamlingsmålet i år är 2,1 miljoner euro och för pengarna delar Röda Korsets avdelningar och Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalföreningar ut 30 000 gåvokort värda 70 euro. Gåvokorten kan endast användas till matinköp. Under de tjugo år som Jul i sinnet-insamlingen genomförts har över 200 000 barnfamiljer fått hjälp via insamlingen.

Jul i sinnet-gåvokort delas ut till barnfamiljer som av någon anledning är i en svår situation, t.ex. på grund av sjukdom, arbetslöshet, låga inkomster eller en krissituation, säger Mia Eklund, samordnare av socialverksamhet på Röda Korset Åbolands distrikt.

Det går inte att ansöka om gåvokorten utan Röda Korsets avdelningar och Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalföreningar utreder vilka familjer som är i behov av gåvan i samarbete med den lokala socialbyrån, rådgivningen eller församlingen.

- Röda Korset Åbolands distrikts avdelningar deltar aktivt i Jul i sinnet-kampanjen. Avdelningarna delar på 170 stycken gåvokort som fördelas mellan de olika orterna enligt det lokala behovet, säger Eklund.

Gåvokorten skickas under vecka 47 till avdelningarna som sedan förmedlas korten vidare till samarbetsparters, eller så delar avdelningen själv ut korten till familjerna. 

Som medlem i Röda Korset har jag haft den stora glädjen att med våra samarbetspartners i Pargas stads socialavdelning, barnrådgivningen och diakoniarbetarna kunnat fördela köpkorten till de familjer som har det svårt ekonomiskt inför julen, säger Inger Karlsson från Röda Korset Pargas avdelning. Med det vill jag också tacka alla som understöder insamlingen ”Jul i Sinnet” för utan er insats kan vi inte inom Röda Korset glädja så många familjer som nu är fallet, avslutar Karlsson.

Om du vill sprida julglädje till en utsatt barnfamilj kan du göra det genom att donera pengar till insamlingen. Donationer kan göras vida nätet, per SMS eller till insamlingskonto. All information hittas på https://rednet.rodakorset.fi/Julisinnet

Så här kan du delta i insamlingen

  • Insamlingskonto: FI17 1596 3000 2020 20. Skriv "HJM" i meddelandefältet.
  • Insamlingstelefon: 0600-16555 (10 €/samtal + lsa/msa)
  • Bidrag per textmeddelande: sänd meddelande HJM till 16499 (10 €/textmeddelande)
  • Bidrag via nätet: https://hyvajoulumieli.fi/sv/lahjoita/