Ungdomsverksamhet

Om du är intresserad av att vara med i en ungdomsgrupp, eller vill bli ledare för en barngrupp så kontakta vår kontaktperson för ungdomsverksamhet.

Kanske du har en helt ny idé som du tycker skulle vara något för oss?

Kontakta: Jessica Bäckroos, 0400 178 819, jessica.backroos@gmail.com