Vårmöte

Vi håller vårmöte tisdagen den 14 mars kl. 19.00 i Kvevlax Sparbanks brasrum.

Stadgeenliga ärenden.

Välkomna gamla och nya medlemmar!