Evenemangsmodell: FlashMob

I år försöker vi nå speciellt de unga med kampanjen mot rasism. Fundera på vad som skulle få med ungdomarna på din egen ort? En kaffestund mitt i stan eller kanske en liten konsert tillsammans med ortens musiker? Det är värt att pröva också ett FlashMob-evenemang som blivit så enormt populärt under de senaste åren!

Vad i all världen är en FlashMob?

Avsikten med jippot är att få folk att göra något som bryter av vardagen. Det kan vara utmanande att engagera en större grupp människor, men ju mer uppfinningsrik idé man har för en FlashMob desto fler deltagare lockar jippot.

Bilda på Facebook ett hemligt evenemang som bara syns för de inbjudna. Ge anvisningar åt deltagarna i info-fältet: när och var träffas alla, vad är syftet med denna FlashMob och vilken typ av jippo är det fråga om. Vem som helst kan bjudas in och alla de inbjudna kan be sina vänner komma med. Som bäst kan en FlashMob få fart på en massa människor!

Exempel på en freeze FlashMob: På Facebook bjuds folk in till en viss plats på en viss tid. I instruktionerna talar man om att deltagarna ska ställa in en påminnelse i sin mobil till klockan 16 och klockan 16.03 och på förhand skriva ut texten ”Jag är mot rasism” på ett A3- eller A4-papper. Deltagarna kommer till platsen i god tid och beter sig där som alla andra, de som inte är invigda i saken. Kl. 16 fryser deltagarna på platsen och lyfter upp pappret ”Jag är mot rasism”. Man står/sitter frusen på plats ända tills den andra påminnelsen går på klockan 16.03. Efter frysningen under den avtalade stunden återgår deltagaren till sitt normala beteende som om inget skulle ha hänt.

Läroanstalterna och ungdomsgårdarna med

Kontakta ungdomsväsendet, ungdomsgårdar, skolorna på andra stadiet och gymnasierna. Också yrkeshögskolor och universitetens och högskolornas studentkårer kommer säkert gärna med för att driva en kampanj mot rasism. I huvudstadsregionen och i östra Finland bedriver scoutkårerna ett kampanjsamarbete med oss.