Röda Korset, Åbolands distrikt nya ordförande är Päivi Kuntze

Juha Lindström
Fotograf: Juha Lindström
"Åbolands distrikts avgående ordförande Christel von Frenckell-Ramberg (höger) och nya ordförande Päivi Kuntze (vänster)"
Juha Lindström
Fotograf: Juha Lindström
"Premierade aktiva frivilliga i Åboland"

Finlands Röda Kors, Åbolands distrikt hade på lördagen årsmöte i Dragsfjärd. I samband med mötet valdes nya förtroendevalda samt premierades aktiva frivilliga som förtjänstfullt och osjälviskt arbetat till fromma för Röda Korsets syfte.

Under mötet valdes medlemmar till distriktsstyrelsen. Följande personer leder rödakorsarbetet under nästa år i Åboland: ordförande Päivi Kuntze (ny), Åbo, viceordförande Göran Peltonen, Pargas, Eva Högnäs (ny), Hitis, Sari Karrila, Iniö, Stina Tiainen, Kimito, Catrine Huhta, Dragsfjärd, Helena Schmidt (ny), Houtskär, Linda Nummelin, Pargas, Tarja Santavuori-Sirkiä, Korpo, Yvonne Nymalm-Rejström, Nagu, Roger Broo, Åbo och Guje Viitanen (ny), Västanfjärd.

För ett år sedan tänkte jag att nu har jag möjlighet att göra välgörenhet efter att jag gav upp jobbet som varuhusdirektör. Åbo Svenska avdelning nappade mig till medlem och sen började det hända fort. Jag är ju ny och oerfaren i FRK men kan säkert använda mig av mina gamla kontakter och erfarenhet i den här nya situationen. Jag är glad att få börja jobba med ivriga och erfarna människor”, säger nyvalde ordförande Päivi Kuntze.

På årsmötet beviljades Gunvor Laakso, Gretel Lindroos, Lis-Beth Nyberg, Pertti Metso och Carl-Olof Tallgren av republikens president Finlands Röda Kors guldmedaljer för 30 års aktivt arbete.

Silvermedalj tilldelades Sari Karrila, Asta Lindholm och Doris Åkerholm.

Anita Österberg, Taru Arho, Helga Ekblad, Susanna Fagerlund, Pirjo Gräsbeck, May-Britt Järnström, Helena Schmidt, Petra Öhman, Eeva Vuola, Leena Asplund, Stig Hågensen och Tove Johansson beviljades bronsmedalj.

Förtjänstmärke fick Ulla-Britt Melander, Marja Berlin, Sirkka-Liisa Friis, Birgitta Holmström, Gretel Hoikkala, Marita Tikkanen, Ritva Forsman, Marita Lindström, Iris Ojala, Berit Peltonen, Nina Alopeus, Göran Peltonen, Kristina von Weissenberg och Carin Åminne.

En utmärkelse är ett litet tack jämfört med det omfattande och värdefulla arbete som utförs i avdelningarna på osjälviska och humana grunder”, säger verksamhetsledare Annalena Sjöblom.

Mer information fås av: