Rödakorsveckan i Åboland

"På torget i Dalsbruk i juli 1992"

Nationella Rödakorsveckan firas 8-14 maj. Då presenterar avdelningarna sin verksamhet, värvar nya med till verksamheten och ordnar jippon runtom i Åboland.

Temat för insamlingen är torkan i östra Afrika. Där är bristen på mat och vatten är alarmerande. Hjälp genom att ge ett bidrag. Situationen i Somalia och Sydsudan är allvarlig. Långvariga konflikter som är en följd av torkan och naturkatastrofer tvingar folk från sina hem och jordbruk. Bristen på mat och rent vatten hotar miljoner människors hälsa.Ditt bidrag betyder mat, vatten och hälsovård åt de nödställda.

Du kan bekanta dej med Röda Korsets verksamhet under olika evenemang i Åboland.  På Dalsbruks torg onsdagen 10 maj säljer Dragsfjärds avdelning Rödakorsprodukter och bakverk. På torget i Korpo 27 maj säljer avdelningen vofflor och har snabblotteri. I Pargas bjuder avdelning på kaffe vid K-butiken Reimari måndagen 8 maj kl. 14-17.

Åbolands distriktkansli håller öppet hus på Kaskisgatan 13 och bjuder på kaffe med tårta onsdagen 10 maj kl. 10-17  till minnet av Röda Korsets grundare Henry Dunant. Under dagen kan man bekanta sig med Finlands Röda Kors 140 års historieutställning. I Västanfjärd kan man bekanta sig med utställningen på Biblioteksvinden under maj månad och i Pargas bibliotek under hela rödakorsveckan.

Under öppet hus erbjuder vi hjälparkurs för alla intresserade. Det är en informationsbana, där man lär sig stoppa en blödning, göra ett tryckförband, hjälpa en medvetslös, hjälpa en som fått något i luftvägarna och information om hur man gör nödanmälan genom 112 – applikationen” säger Marjatta Alakahri, samordnare av förstahjälpen- och hälsovårdsverksamheten på Åbolands distrikt.

Jubileumsårets hjälparkurs är Röda Korsets gåva till det 100-åriga Finland. Syftet är att utbilda tusentals nya hjälpare runt om i landet. I Pargas kan man gå hjälparkursen vid K-Reimari måndag 8 maj kl. 16.30-18. Med Frivilliga räddningstjänsten kan man pröva på efterletning i kedja onsdagen 10 maj. Efterspaningen startar vid centralparken kl. 18.00.

Det finns många sätt man kan delta i hjälpkedjan – kom med!

Mer information fås av:

verksamhetsledare Annalena Sjöblom, annalena.sjoblom@redcross.fi, 0400 838 675