Under Stämman delades Finlands Röda Kors förtjänstmedaljer i guld och silver ut

"Siv Nygård, Doris Åkerholm och Yvonne Nymalm-Rejström"
"Henrik Carlstedt"
"Ann-Christine Henriksson"

Förtjänstmedaljen i guld tilldelas som erkänsla för utomordentligt förtjänstfull och mycket långvarig (30 år) verksamhet  eller exceptionellt betydelsefulla insatser till direkt förmån för FRK och dess syften. Förtjänstmedaljen i silver tilldelas som erkänsla för synnerligen förtjänstfull, och långvarig ( 20 år)  verksamhet eller exceptionellt betydelsefulla insatser till direkt förmån för FRK och dess syften.

Guldmedalj erhöll Siv Nygård, Pargas avdelning och Henrik Carlstedt, Åbo svenska avdelning.

Silvermedalj erhöll Ann-Christine Henriksson, Kimito avdelning, Doris Åkerholm, Pargas avdelning och Yvonne Nymalm-Rejström, Nagu avdelning.

Medaljerna överräcktes av organisationens ordförande Pertti Torstila och generalsekreterare Kristiina Kumpula.