Första respons kurs i Houtskär i september 2017 - INHIBERAD!

KURS INHIBERAD!

Skärgårdshjälpens fjärde första respons kurs kommer att ordnas på hösten i Houtskär. Kursen ordnas under två veckoslut i september 15-17.9 och 29-30.9.
Kurstider: fredagar kl. 17-21, lördagar kl. 9-18 och söndag kl. 9-16.

Lyyti-ansökningslänken är öppen, sista anmälningsdag är 28.8.

Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/forstaresponshoutskar

Mera info om kursen, kontakta Marjatta Alakahri i Finlands Röda Kors Åbolands distrikt i distriktsbyrån på meil marjatta.alakahri@redcross.fi eller per telefon 040 702 0510.