Råden för psykiskt stöd

Sirpa Lehtimäki
Fotograf: Sirpa Lehtimäki

Efter en uppskakande händelse är det sunt och normalt att reagera. Tanken på vad som kunde ha hänt kan också utlösa starka känslor. Råden för psykiskt stöd ger tips om hur du kan klara dig om du råkat ut för en olycka eller annan kris.

Bakom länkar finns sidorna där du hittar beskrivningar av känslor och reaktioner som är vanliga efter en upprörande händelse. Du ska inte jämföra dina reaktioner med andras eftersom var och en reagerar individuellt. Du kan bekanta dig med råden för psykiskt stöd genom länkarna i den vänstra balken.

Så här klarar du dig själv

Psykiskt stöd åt andra

Psykiskt stöd råd på olika språk