Mångkultur

Eeva Anundi
Fotograf: Eeva Anundi

Vi i Röda Korset arbetar mot rasism och för en ökad tolerans i samhället. Vi jobbar för en smidigare integrering för nyanlända.

Vi hjälper de nyanlända

Vår frivilliga stöder nyanlända flyktingar och skapar nya sammanhang tillsammans med dem.

I Pargas ordnar våra frivilliga bland annat språkklubbar för både män och kvinnor. Regelbundet ordnas också handarbetsklubbar där deltagarna stickar och virkar tillsammans.

För barnen ordnas läxhjälp och pysselklubbar.

Träningscirkel mot rasism

Träningscirkeln är ett tryggt sätt att lära sig och prova på olika modeller för hur man kan ingripa i rasistiska situationer i vardagen och ger deltagaren mod att reagera.Genom dramaövningar lär sig deltagarna i träningscirkeln att känna igen rasism och de får verktyg för att reagera och agera i en rasistisk situation. 

Workshoppen tar två till tre timmar och lämpar sig för alla sorters grupper från arbetsteam till skolklasser samt föreningar och fritidsgrupper.

Träningscirkeln mot rasism har utvecklats av Finlands Röda Kors i samarbete med Finlands flyktinghjälp.

Veckan mot rasism

Under veckan mot rasism påminner vi människor om vikten av jämlikhet och uppmuntrar dem att arbeta mot diskriminering och rasism.

År 2023 infaller Veckan mot rasism mellan den 20-26 mars.

Vill du ordna ett evenemang mot rasism i din avdelning? Kontakta Andrea Södergård.

 
Frilansjournalisten och författaren Adrian Perera föreläser       Skrota dina fördomar med Röda Korset
under veckan mot rasism                                                           under veckan mot rasism

Med mångkultur på schemat

Vi kommer gärna till era skolor och berättar mer om flyktingskap och rasism.

För mer information kontakta din lokalavdelning eller oss på distriktet.

Andrea Södergård
Samordnare för kommunikation och frivilligverksamheten
e-post:
andrea.sodergard@redcross.fi
tfn: 040 352 9375