Höstsamlingen 2017 - Föreläsarnas presentationer

 
Här finns att läsa föreläsarnas presentationer som hölls under höstsamlingskryssningen fredagen 20 oktober 2017.

Om du vill veta mera kontakta Annalena Sjöblom, annalena.sjoblom@redcross.fi eller direkt föreläsarna: