HÖSTMÖTE

Vi håller höstmöte tisdagen den 28 november kl. 18.30 i Kvevlax Sparbanks brasrum.

Stadgeenliga ärenden.

Kaffeservering.

Välkomna alla gamla och nya medlemmar!