Insamlingen Jul i sinnet sprider åter glädje i barnfamiljer som har knappt om pengar

När familjen inte har mycket pengar har de unga i familjen färre möjligheter att delta och studera. De känner också av följderna av detta långt in i vuxenlivet. Därför är det ett viktigt mål för samhället att avlägsna fattigdomen i barnfamiljer. Jul i sinnet aktualiserar åter denna fråga genom att samla in pengar till familjer i Finland som har svårigheter med sin ekonomi. I år börjar insamlingen den 23 november och fortsätter fram till julafton.

Unga som växer upp i fattiga familjer får känna av effekterna på många olika sätt. De kan inte vara med om samma aktiviteter i vardagen som de flesta andra. Bristen på pengar minskar till exempel de ungas möjligheter att delta och att ägna sig åt olika fritidsaktiviteter. Unga från familjer som har det knappt om pengar skiljer sig från andra unga på grund av detta och riskerar därför att bli mobbade. Fattigdom medför upplevelser av utanförskap av många slag. Därigenom har den inverkan på den ungas uppfattning om sig själv och på hans eller hennes möjligheter att klara sig i livet.

– I allra värsta fall gör fattigdomen att man börjar känna sig som en "andra klassens medborgare" redan i unga år. Det sätter stopp för många framtidsplaner och inger känslor av depression och hopplöshet, säger ledande sakkunnig Liisa Partio från Mannerheims Barnskyddsförbund.

Utebliven utbildning

Unga blir ofta tvungna att lämna sina studier i andra stadier på hälft, till exempel gymnasiet eller yrkesutbildningen. Enligt de preliminära uppgifterna om Ungdomsbarometern, som publiceras år 2018, berättar upp till en fjärdedel av dem som lämnat en utbildning i andra stadiet oavslutad att bristen på pengar bidragit till beslutet.

– För många är läromaterialen för dyra. De totala kostnaderna för till exempel gymnasiestudier kan uppgå till 2 600 euro, och i vissa yrkesutbildningar kan redskapen och materialen kosta ännu mer. På grund av det allt glesare skolnätet medför också skolresorna eller boende utanför hemmet betydande kostnader för den unga och familjen, säger Partio.

De försämrade möjligheterna att få utbildning har inverkan långt in i vuxenlivet. De som inte avlägger en examen i andra stadiet löper en större risk att råka ut för fattigdom än andra eftersom det är mycket svårt att få arbete på dagens arbetsmarknad utan examen. – Ekonomiska svårigheter som går i arv från generation till generation är ett vidsträckt och mångfasetterat samhällsproblem som inte har uppmärksammats i tillräcklig omfattning, konstaterar Partio.

Jul i sinnet-presentkort
Insamlingen Jul i sinnet sprider åter glädje i finska barnfamiljer som har problem med sin ekonomi. Målet för årets insamling är att samla in 2,1 miljoner euro. Med intäkterna blir det möjligt att dela ut 70 euros matpresentkort till 30 000 familjer. Med kortet kan de köpa mat till julbordet i K-livsmedelsbutikerna, Lidls butiker och S-gruppens livsmedelsbutiker. Jul i sinnet-insamlingen har ordnats sedan år 1997, och till dags dato har den spridit julglädje i 230 500 familjer. I år ordnas insamlingen av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors i samarbete med Yle.

Det är möjligt att delta i insamlingen på många olika sätt.

  • Du kan ge pengar på insamlingens webbplats på adressen www.hyvajoulumieli.fi/lahjoita
  • Det är också möjligt att ringa donationsnumret 0600 1 6555 (10,01 €/samtal + lna)
  • Om du vill delta i insamlingen per sms, kan du ge 10 euro genom att skicka meddelandet HJM till numret 16499, 20 euro med meddelandet HJM20 och 30 euro med meddelandet HJM30
  • Ni kan också betala in er donation direkt på Jul i Sinnet -kampanjens konto IBAN FI17 1596 3000 2020 20 (BIC NDEAFIHH), använda referensnummer 1106

www.hyvajoulumieli.fi

Ytterligare information:

Mannerheims Barnskyddsförbund
Ledande sakkunnig Liisa Partio, liisa.partio(a)mll.fi, tfn 040 580 8984
Organisationschef Arja-Liisa Mauno, arja-liisa.mauno(a)mll.fi, tfn 040 584 5176
Informatör Eveliina Kutila, eveliina.kutila(a)mll.fi, tfn 040 580 2393

Finlands Röda Kors
Koordinator för socialt välmående Maaret Alaranta, maaret.alaranta(a)punainenristi.fi, tfn 020 701 2123
Koordinator för medelsanskaffningen Regina Laurén, regina.lauren(a)punainenristi,fi, tfn020 701 2199