Syyskokouksen päätöksiä

"Uudet hallitusjäsenet: Sara, Sari ja Kaisa"

Tampereen osaston syyskokous pidettiin Tampurissa 29.11, jossa käsiteltiin käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Kokouksen aluksi luovutettiin Suomen Punaisen Ristin ansiomerkki Riitta Niemiselle ja Tuula Mäkelälle.

Tampereen osaston toimintasuunnitelma vuodelle 2018 rakennettiin uudenlaiseen muotoon, jotta toiminnan suunnittelu vastaisi Punaisen Ristin yleiskokouksen päätöksiä sekä varsinainen toiminta tavoitteellista ja uudistuvaa. Vapaaehtoisille järjestetyssä toimintasuunnitelmapäivässä lokakuussa mietittiin jokaiselle toimintamuodolle omat tavoitteet sekä rakennettiin niille mittarit. Syyskokouksessa toimintasuunnitelmaehdotus todettiin toimivaksi ja se hyväksyttiinkin osaston ensi vuoden toimintasuunnitelmaksi. Myös talousarvion ulkoasu ja esitystapa uudistettiin. Talousarvio sisältyy toimintasuunnitelmaan, joten se on myös katsottavissa samasta tiedostosta. 

Hallitukseen uusia jäseniä

Nykyisestä hallituksesta erovuorossa oli neljä jäsentä. Lisäksi yksi hallitusjäsen pyysi eroa kesken toimikauden. Kokouksessa valittiin vuodelle 2018-2019 jatkamaan Leena Honkasalo-Lehtinen ja Katriina Kojo. Uusina jäseninä kaksivuotiskaudelle valittiin Sara Heikkonen ja Sari Koivumäki. Vuodeksi 2018 hallitukseen valittiin Kaisa Partanen.