Föreslå Åbolands Årets Vän 2018!

 

Årets Vän

 
Känner du någon som är omtänksam, glad, har tid för sina medmänniskor, är ung eller gammal, har ett varmt hjärta och bryr sig om? Är det någon du tycker borde får titeln ”Årets vän”?

Röda Korset i Åboland ger årligen utmärkelsen ”Årets vän” i samband med vändagen den 14.2. Kampanjen är öppen för alla.

De uppgifter vi behöver är:

  • Namn, adress och kontaktuppgifter på personen som föreslås.
  • Din utförliga motivering till förslaget. Varför är just den här personen den bästa kandidaten?
  • Dina kontaktuppgifter.

Vi vill ha ditt förslag märkt med ”Årets Vän” senast 4.2.2018 till adressen Finlands Röda Kors Åbolands distrikt, Kaskisgatan 13 A, 20700 Å onhvbo eller per e-post till aboland@redcross.fi.