Här och Nu 1/2018 har kommit, läs det här!

Miisa Kaartinen
Fotograf: Miisa Kaartinen
"Vändagen närmar sig!"

Årets första nummer av Åbolands distrikts informationsblad Här och Nu innehåller aktuellt om Vändagen och andra kommande händelser. Vändagen är förstås 14 februari och då "står vi tillsammans mot ensamhet". I Åboland är det aktuellt att ni skickar till oss nomineringar till Årets vän, läs mer i tidningen. En annan kampanj som är nära är veckan mot rasism, läs hur du kan påverka individen och om stödpaketet för frivilliga om rasistiska situationer. Vi vill igen få er hjälp att hitta årets fördomsfria föregångare.

Du kan också läsa om Röda Korsets hälsofrämjande verksamhet under rubriken "Vi stärker våra kunskaper och färdigheter inom hälsofrämjande verksamhet". Marjatta Alakahri berättar i detta sammanhang om Skärgårdshälsa projektet, målet är att hänga med i stora SOTE reformen och skapa lokala mötesplatser med låg tröskel i skärgården. Jürgen Ross skriver om två seminarier som båda handlade teman kring mentalt stöd. Under beredskap är på kommande en beredkapsövning i Kimito i februari och det söks frivilliga till FM tävling i första hjälp i juni i Åbo.

I ungdomsverksamheten berättar vi hur en ny första hjälp ungdomsgrupp har startat i Dalsbruk och i Pargas. Det söks också ledare till sommarens barnläger som ordnas på Runsala campingområde med temat första hjälpen.

Läs hela tidning i nätet!

Årets alla nummer hittar du HÄR.