Turvallisuuskampanjat: Tapaturmapäivä ja Pysy pystyssä -kampanjat

Turvallisuuskampanjat

Kikkailut kikkailtu! 

Punainen Risti on vahvasti mukana valtakunnallisissa turvallisuuskampanjoissa. Vuonna 2020 valtakunnallista Tapaturmapäivää vietetään ensimmäisen kerran perjantaina 13.3. Tapaturmapäivän tavoitteena on saada ihmiset pohtimaan, miten vähentää tapaturmien riskiä niin kotona, töissä kuin liikenteessä.

Vuosina 2018-2019 Tapaturmapäivä-kampanjan teemana ovat olleet eri vuodenaikoihin liittyvät tapaturmariskit. Kampanja on kohdistettu työikäisille, erityisesti miehille, joille tapaturmia sattuu tilastojen valossa selkeästi eniten. Maaliskuussa Tapaturmapäivä muistuttaa turvalliseen liikkumiseen jäällä. Jäälle tulee aina lähteä ajatuksella, että jää voi tutuissakin paikoissa pettää. Vaihteleva jäätilanne eri puolella Suomea on ollut osasyynä tavanomaista suurempaan hukkuneiden määrään. 

Tietoa ja aineistoa tapaturmista

Seuraa kuukausittain vaihtuvaa sarjaa eri tapaturmatyypeistä kampanjasivuilta tapaturmapaiva.fi. Sivustolla on vinkkejä tapaturmien ehkäisyyn ja vaaranpaikkojen kartoittamiseen. Lisäksi sivustolta löytyy tilastotietoa ja ilmaista aineistoa, kuten kuvia ja julisteita.

Tapaturmapäivään voi osallistua esimerkiksi näin:

  • Tapaturmapäivän teemaan liittyen turvalliseen jäällä liikkumiseen liittyvää materiaalia mm. jääturvallisuusetiketti sekä Järki jäällä -opas löytyvät tapaturmapaiva.fi -sivuilta. Järki jäällä peliä voi pelata Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) -sivuilla www.suh.fi.  
  • Jakakaa turvallisuuden tarkistuslistoja eri ikäisten tapaturmariskien kartoittamiseen. Tarkistuslistojen avulla jokainen voi nopeasti kartoittaa koti- ja vapaa-ajan turvallisuusriskejä. Esimerkiksi ystävätoiminnassa ohjeita ja vinkkejä tarkistuslistojen käyttöön löytyy https://rednet.punainenristi.fi/node/56442. Tapaturmien ehkäisymateriaalia (tarkistuslistat, Turvallisia Vuosia – opas, Turvallisesti kotona-  juliste) voi tilata Punaisen Ristin verkkokaupasta: punaisenristinkauppa.fi
  • Pitäkää tapaturmainfo tai osastoilta tapaturmien ehkäisystä. Ohjeet löytyvät RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/node/56561.
  • Oiva idea osallistua Tapaturmapäivään on järjestää tapahtuma kaatumistapaturmien ehkäisemiseksi eri terveyden edistämisen toiminnoissa esim. Terveyspisteessä.  Ohjeet kaatumisriskin kartoittamiseen löytyy RedNetistä: rednet.punainenristi.fi/node/55140
  • Muuta kampanjamateriaali kuten julisteita ja kuvia löytyy tapaturmapaiva.fi.

Vuonna 2020 toista Tapaturmapäivää vietetään marraskuussa. 

Lisätietoja:Terveyden edistämisen suunnittelija Saara Aakko, p. 040 480 6973

 

Tapaturmapäivän ja Pysy pystyssä -kampanjan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa tapaturmien ehkäisyverkosto. Punainen Risti koordinoi verkostoa ja vastaa toteutuksesta yhteistyössä muiden verkoston toimijoiden kanssa.

 

 

 

Nyheter

Män verkar råka ut för både det ena och det andra – särskilt hemma och vid motionering. Därför fäster vi på Olycksfallsdagen fredagen den 13 april särskild uppmärksamhet vid olycksfall rörande män.

Dödligheten i olycksfall bland personer i arbetsför ålder är högre bland män än kvinnor. Dödligheten i olycksfall rörande män har minskat under de senaste åren, men ännu är 80 procent av personerna i arbetsför ålder som dör genom olycksfall män.

Män verkar råka ut för både det ena och det andra – särskilt hemma och vid motionering. Därför fäster vi på Olycksfallsdagen fredagen den 13 april särskild uppmärksamhet vid olycksfall rörande män.

Dödligheten i olycksfall bland personer i arbetsför ålder är högre bland män än kvinnor. Dödligheten i olycksfall rörande män har minskat under de senaste åren, men ännu är 80 procent av personerna i arbetsför ålder som dör genom olycksfall män.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu