Nyheter

Män verkar råka ut för både det ena och det andra – särskilt hemma och vid motionering. Därför fäster vi på Olycksfallsdagen fredagen den 13 april särskild uppmärksamhet vid olycksfall rörande män.

Dödligheten i olycksfall bland personer i arbetsför ålder är högre bland män än kvinnor. Dödligheten i olycksfall rörande män har minskat under de senaste åren, men ännu är 80 procent av personerna i arbetsför ålder som dör genom olycksfall män.

  • 9.4.2018 11:59
  • Altti Näsi

Män verkar råka ut för både det ena och det andra – särskilt hemma och vid motionering. Därför fäster vi på Olycksfallsdagen fredagen den 13 april särskild uppmärksamhet vid olycksfall rörande män.

Dödligheten i olycksfall bland personer i arbetsför ålder är högre bland män än kvinnor. Dödligheten i olycksfall rörande män har minskat under de senaste åren, men ännu är 80 procent av personerna i arbetsför ålder som dör genom olycksfall män.

  • 9.4.2018 11:59
  • Altti Näsi