Priset för årets fördomsfria föregångare i Åboland går till Röda Korset Pargas avdelnings mångkulturella grupp

I samband med veckan mot rasism som infaller den 19–25.3.2018 vill Röda Korset, Åbolands distrikt uppmärksamma en person eller gemenskap som aktivt har främjat likabehandling i Åboland.

Den fördomsfria föregångaren ska vara en aktör som modigt och fördomsfritt arbetat för att människor bemöts jämställt och med respekt, som bidrar till att människor känner ökad tillhörighet i det finländska samhället. Att främja positiva attityder och föra en öppen debatt som bygger på fakta är också centralt. Den fördomsfria föregångaren ska även ha arbetat för etnisk jämlikhet och offentligt talat om mångkulturalism. Personer eller gemenskaper bör aktivt ha arbetat med eller för invandrare, särskilt bjudit in eller tagit med personer med invandrarbakgrund i sin verksamhet och märkbart arbetat för etnisk jämlikhet.

I år går priset för fördomsfri föregångare till en grupp som aktivt jobbat för integration och på så sätt bidragit starkt till att öka tillhörigheten i det finländska samhället, säger Rebecca Börman, Samordnare av frivilligverksamhet vid Röda Korset Åbolands distrikt. Priset går till Röda Korset Pargas avdelnings mångkulturella grupp.

Pargas mångkulturella grupp har under det senaste året upprätthållit tre läxhjälpsklubbar för barn som kommit som flyktingar till Pargas. I läxhjälpsklubbarna får barnen hjälp med läxorna av frivilliga från den mångkulturella gruppen. På det här viset stöder gruppen starkt integrationen, språkutvecklingen och de ungas skolframgång. Utöver läxhjälpsklubbar har de också hållit en sy-klubb för invandrarflickor, en vävnings-klubb för kvinnor, upprätthållit vänfamiljsverksamhet, ordnat matlagningskurser och språkkurser m.m. Gruppen har gjort ett enormt arbete och är väl värda titeln ”Fördomsfri föregångare”.

Sirkka Koivunen, mångkulturansvarig i Röda Korset Pargas avdelning, blir glad och överraskad när hon får samtalet att gruppen valts till årets fördomsfria föregångare. Hon säger att gruppen jobbar med hjärtat. Sirkka ordnar också under den pågående veckan mot rasism program för skolelever i Pargas som motverkar rasism och uppmuntrar till etnisk jämlikhet.

Gruppen kommer att uppvaktas av distriktets personal på deras nästa gruppträff.