Webbanvisningar

 

Inmatning av evenemang

När ni ordnar ett evenemang mot rasism, kom ihåg att mata in det via RedNet i den gemensamma evenemangskalendern. Om uppdateringen gjorts rätt så syns evenemangen på distriktets/avdelningens sidor på RedNet och även i evenemangskalendern på huvudsidorna på adressen rodakorset.fi. Ytterligare anvisningar för inmatning av evenemang finns som bilaga nedan. Här följer några korta råd för evenemangen under kampanjen mot rasism:

·         Registrera dig eller logga in på RedNets startsida rednet.rodakorset.fi

·         Meddela ditt distrikt om du är webbansvarig i din lokalavdelning, så får du rättigheter att skapa nya evenemang på din egen lokalavdelnings sida. Kom ihåg att mata in evenemangen också på gruppens sida.

·         Kampanjevenemang och till exempel kurser inom mångkulturverksamheten länkas till kampanjsidan  motrasism.fi/attitydtalko.

·         Till evenemangen och kurserna anges följande taggar, dvs. kännetecken:

 

-          Visa på startsidan: kryssa för rutan så syns evenemanget på Röda Korsets huvudsidor

-          Gruppernas synlighet: välj Veckan mot rasism (och t.ex. din lokalavdelning/ditt distrikt)

-          Var innehållet syns: välj offentligt

-          Kategorier och taggar: mångkultur 

-          Kampanj: veckan mot rasism

Påverka på nätet

Förutom jippon där vi samlar in goda gärningar samt andra evenemang uppmuntrar vi till påverkan också på nätet och till att sprida information om kampanjen mot rasism i de egna nätverken.

Vår kortfilm Asennetalkoot/Attitydtalko läggs in på nätet i början av veckan mot rasism. Filmens längd är två minuter. Du kan fritt dela den och Röda Korsets andra videoklipp mot rasism till exempel i sociala medier. Du kan också lägga in dem på avdelningens sidor som huvudbild. Vi har också tagit fram skolkontroller för låg- och högstadieskolor och för andra stadiet som stöd till kortfilmen (länk införs). Materialet för skolkontrollerna kan också användas vid andra tillfällen som diskussionsunderlag.

Rasismfrågelekens version på nätet läggs in på kampanjsidorna i början av mars. Frågeleken får gärna delas i sociala medier och på lokalavdelningens sidor, använd den gärna vid skolbesök etc.