Jus Cogens och Röda Korset ordnar seminarium med temat ”På flykt”

På flykt undan krig och konflikter möter människan många utmaningar. Familjer splittras och framme i det nya landet kan asylprocessen och integrationen vara mycket påfrestande. Torsdagen den 26 april kl. 18 ordnas ett öppet seminarium med temat ”På flykt” i stora auditoriet, ASA-huset, Fänriksgatan 3 i Åbo. Inbjudna gäster är Ida Schauman och Olivia Franck.

Ida Schauman jobbar som sakkunnig i flyktingfrågor på Finlands Flyktinghjälp. Under kvällen talar hon under rubriken ”Från flykting till säkerhetshot – attitydförändringen i Finland och Europa”. Finlands Flyktinghjälp har över 50 års erfarenhet av att hjälpa flyktingar och migranter. Flyktinghjälpens vision är att flyktingar och migranter är jämlika, delaktiga och engagerade medlemmar i samhället. Flyktinghjälpen arbetar med att förebygga fördomar och att skapa bättre relationer mellan olika grupper i samhället.

Olivia Franck har jobbat med personefterforskning för Röda Korset i Storbritannien. När familjer splittras på grund av konflikter, katastrofer och tvingad migration faller liv samman. Osäkerheten kring vad som hänt ens nära och kära kan vara fruktansvärd. Redan för 150 år sedan insåg Röda Korsets grundare, Henry Dunant, vikten av att hjälpa splittrade familjer få kontakt igen. Idag är personefterforskning en av hörnstenarna i Röda Korsets verksamhet. Under kvällen ger Olivia en inblick i konflikter som splittrat familjer och hur Röda Korset världen över jobbar för att återförena dem.

Seminariet är gratis och öppet för alla. Seminariet är ett samarbete mellan Röda Korsets ungdomsutskott och Jus Cogens, ämnesföreningen för folkrätt vid Åbo Akademi.