Tredje åldern

Att bli pensionär innebär stora livsförändringar. Förändringar som kan vara förenade med många olika känslor. Känslor som glädje och förväntan men också sorg, saknad och oro inför framtiden. Våra livsrutiner förändras. Vårt vardagspussel ser annorlunda ut. Vardagen ger utrymme för nya möjligheter och utmaningar.

Hur vi hanterar vår nya roll beror på många faktorer och är högst individuellt. Faktorer som främjar upplevelsen av vår hälsa i den nya livssituationen är bl.a. känslan av att ha en meningsfull vardag, att vi får känna oss behövda och att vi har en uppgift.

Borde vi förbereda oss på vår nya roll som pensionär och kan vi förbereda oss?

Med utgångspunkt i olika undersökningar vågar vi svara ja. På initiativ av pensionärer, med varierande yrkeserfarenhet, har ett material för diskussionsgrupper utarbetats med stöd av Folkhälsan och Röda Korset.  

I gruppdiskussionerna utbyts erfarenheter och kunskaper, och gruppledaren stöder och informerar om faktorer som främjar vår upplevelse av hälsa och välbefinnande.

Träffarna utgår från följande rubriker:

-Jag som pensionär– nya möjligheter på mitt eget sätt
-Välbefinnande efter pensionering, hur kan jag påverka?
-Nuet och framtiden, mina egna val och drömmar
 

Träffarna riktar sig till blivande och nyblivna pensionärer. Träffarna är tre till antalet och tiden är ca 2,5 timmar per gång. Sker träffarna online är de fyra till antalet. Två frivilliga gruppledare med egen erfarenhet av pensionering leder diskussionsträffarna och det finns möjlighet för deltagarna (ca 10 personer per grupp) att ställa frågor och ta upp ämnen som är aktuella och viktiga just för dem.

Företag, föreningar, grupper m.fl, som vill ordna träffar, önskas bistå med utrymme och traktering.

Följ med på https://oma.rodakorset.fi/ gällande aktuella grupper.

 

 

För mer information kontakta:

Lotta Böling
Samordnare för samhällsverksamheten
lotta.boling@rodakorset.fi
tel. 040 148 9110