Tredje åldern

Att bli pensionär innebär stora livsförändringar. Förändringar som kan vara förenade med många olika känslor. Känslor som glädje och förväntan men också sorg, saknad och oro inför framtiden. Våra livsrutiner förändras. Vårt vardagspussel ser annorlunda ut. Vardagen ger utrymme för nya möjligheter och utmaningar.

Hur vi hanterar vår nya roll beror på många faktorer och är högst individuellt. Faktorer som främjar upplevelsen av vår hälsa i den nya livssituationen är bl.a. känslan av att ha en meningsfull vardag, att vi får känna oss behövda och att vi har en uppgift.

Borde vi förbereda oss på vår nya roll som pensionär och kan vi förbereda oss?

Med utgångspunkt i olika undersökningar vågar vi svara ja. På initiativ av pensionärer, med varierande yrkeserfarenhet, har ett material för diskussionsgrupper utarbetats med stöd av Folkhälsan och Röda Korset.  

I gruppdiskussionerna utbyts erfarenheter och kunskaper, och gruppledaren stöder och informerar om faktorer som främjar vår upplevelse av hälsa och välbefinnande.

Träffarna utgår från följande rubriker:

-Jag som pensionär– nya möjligheter på mitt eget sätt
-Välbefinnande efter pensionering, hur kan jag påverka?
-Nuet och framtiden, mina egna val och drömmar
 

Träffarna riktar sig till blivande och nyblivna pensionärer. Träffarna, som är avgiftsfria, är tre till antalet och tiden är ca 2,5 timmar per gång. Två frivilliga gruppledare med egen erfarenhet av pensionering leder diskussionsträffarna och det finns möjlighet för deltagarna (ca 10 personer per grupp) att ställa frågor och ta upp ämnen som är aktuella och viktiga just för dem.

Företag, föreningar, grupper m.fl, som vill ordna träffar, önskas bistå med utrymme och traktering.

 

HÄNDELSEKALENDER 2020

Gruppledarutbildning 21.1

Vill du bli diskussionsledare för blivande och nyblivna pensionärer? Utbildningen riktar sig till dig som är pensionär och din medverkan förbinder dig inte till uppdrag. Under kursdagen går vi genom Tredje Ålderns tre delar:

- Jag som pensionär, nya möjligheter på mitt sätt

- Välbefinnande efter pensioneringen, hur kan jag påverka?

- Nuet och framtiden, mina egna val och drömmar

Anmälan senast 16.1.2020 till Lotta Böling

 

Tredje Åldern diskussionsgrupp DAGTID
6.2, 13.2 och 20.2 kl. 13.00
Glaskabinettet, Folkhälsanhuset Wasa
Wasaborgsgränd 4
65100 Vasa

 

Tredje Åldern diskussionsgrupp KVÄLLSTID
12.3, 19.3 och 26.3 kl. 18.00
FRK Vasa svenska avdelning
Sandögatan 8 D (ingång från gårdssidan)
65100 Vasa

 

För mer information och anmälan (senast en vecka innan startdatum) kontakta:

Lotta Böling
Samordnare för samhällsverksamheten
lotta.boling@rodakorset.fi
tel. 040 148 9110