Röda Korset, Åbolands distrikt premierade frivilliga

Juha Lindström
Fotograf: Juha Lindström
"Premierade aktiva frivilliga i Åboland. Övre raden från vänster: Sirkka-Liisa Malmlund, Inger Karlsson, Gunhild Lindström, Ulla-Stina Engström och Majel Johansson. Nedre raden från vänster: Kerstin Gabrielsson, Greta Mäkeläinen och Pirkko Lehtonen."

Finlands Röda Kors, Åbolands distrikt hade på lördagen den 21 april årsmöte på Houtskär med över 40 deltagare från hela Åboland. I samband med mötet valdes nya förtroendevalda samt premierades aktiva frivilliga som förtjänstfullt arbetat för sitt arbete lokalt på osjälviska och humana grunder.

På årsmötet beviljades Helena Bruun från Pargas och Kerstin Gabrielsson från Västanfjärd av republikens president Finlands Röda Kors silvermedalj för 20 års aktivt arbete.

Bronsmedalj tilldelades Pirkko Lehtonen, Greta Mäkeläinen och Stina Söderlund från Pargas samt Margaretha Blumenthal från Åbo.

Lena Elgabsi, Elisabet Johansson, Majel Johansson och Gunhild Lindström från Korpo, Inger Karlsson, Gunborg Lindstedt, Sirkka-Liisa Malmlund och Oili Pyysalo från Pargas och Mona Blok-Andersson, Ulla-Stina Engström, Eivor Huldén, Anita Jansson, Kristina Nordström, Gunvor Sandström och Ulla Stendahl från Åbo tilldelades förtjänstmärken.

Jag är stolt, tacksam och väldigt glad över våra frivilliga i Åboland. Sätter man ihop dessa personers arbetsinsatser för FRK blir det otroligt många år av frivilligarbete. Jag önskar innerligt att vi även i fortsättningen kommer att se dagens unga rödakorsare jobba vidare och eventuellt bli premierade, säger Päivi Kuntze, ordförande för Röda Korset Åbolands distrikt.

Under mötet valdes medlemmar till distriktsstyrelsen. Följande personer leder rödakorsarbetet under nästa år i Åboland: ordförande Päivi Kuntze, Åbo, viceordförande Göran Peltonen, Pargas, Eva Högnäs, Hitis, Sari Karrila, Iniö, Stina Tiainen, Kimito, Catrine Huhta, Dragsfjärd, Helena Schmidt, Houtskär, Stig Hågensen (ny), Pargas, Tarja Santavuori-Sirkiä, Korpo, Yvonne Nymalm-Rejström, Nagu, Monica Nerdrum (ny), Åbo och Guje Viitanen, Västanfjärd.

Mer information fås av:

Ordförande Päivi Kuntze, paivi.a.kuntze@gmail.com, 050 600 800
Verksamhetsledare Annalena Sjöblom, annalena.sjoblom@redcross.fi, 0400 838 675