Distriktets ÅU-bilaga 21.4.2018

Om du missade vår bilaga i mitten av Åbo Underrättelser den 21 april nu kan du läsa den här!

Under februari och mars hade vår bilagaduo, Andrea Södergård och bildjournalisten Sofia Jern, rest runt Åboland och intervjuat frivilliga inom olika verksamhetsområden. Den 21 april skickades bilagan ut till alla ÅU:s prenumeranter.

Bilagan blev tolv sidor fullt med närgående reportage om ryggraden i vår verksamhet; våra frivilliga. Samtidigt som reportagen är ett fönster in i vår verksamhet är det också en eloge till alla aktiva medlemmar. Tack för att ni finns!

I tidningen kan man läsa om allt från beredskapsövning till läxhjälp för invandrare. Man kan också läsa om vännernas bingo i Korpo till hjälparbetet i Bangladesh. Vår verksamhet spänner över fler kontinenter samtidigt som vi är hjälpare nära dig.