Mer info om kryssningen

Välkommen med på Hjälpare ute och seglar 9-11.11.2018. Kryssningen är till för att inspirera och ge energi för att frivilligarbetet ska kännas ännu mer motiverande.

Kryssningens temaområden tangerar Röda Korsets riktlinjer och strategi och sådant ni frivilliga önskat och ansett relevant. Vi erbjuder er tre intressanta helheter (farleder), välj den farled som tilltalar mest oberoende av vilken avdelning du representerar eller vilket uppdrag du har.

Förutom farlederna finns det programpunkter som är gemensamma för alla deltagare och dessutom en minimässa som man kan bekanta sig med under kryssningen.

Farlederna:

 • Mera människor-mera hjälp
 • De frivilligas välmående
 • Frivilligledarskap

Anmäl dig i tid, det kan hända att deltagarantalet på ngn farled fylls innan anmälningstiden går ut.

Kryssningen, pris/person:

 • En persons A-hytt med fönster 300€
 • Två personers A-hytt med fönster 210€
 • Tre personers A-hytt med fönster 177€
 • Fyra personers A-hytt med fönster 162€
 • En persons Promenade-hytt 285€
 • Två personers Promenade-hytt 205€
 • Tre personers Promenade-hytt 172€
 • Fyra personers Promenade-hytt 158€
 • En persons B-hytt 250 €
 • Två personers B-hytt 185€
 • Tre personers B-hytt 161€
 • Fyra personers B-hytt 150€

Priserna gäller en person, förutom program och hytt ingår två morgonmål, två buffémiddagar samt kaffebuffé på fredag och lördag. OBS! Priserna stiger 1.8.2018 med 20€! Efteranmälningar tas emot ännu söndag 16.9.2018.

Det kan hända att någon hyttklass säljs slut innan anmälningstiden utgår.

Lunch 9.11.

 Den som önskar kan förbeställa lunch på egen bekostnad till fredagen, 9.11. (18€)

***

Anmäl dig i god tid, antalet platser är begränsat. Fram till 16.9 är det möjligt att avboka, efter det endast med läkarintyg. Att ersätta en anmäld person med en annan är möjligt fram till 9.10, men den valda farleden och hyttplatsen kan inte bytas.

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.

Du kan ändra och avboka din resa via den länk du fick i din anmälningsbekräftelse. Du kan också sända oss e-post till adressen ulapalla@redcross.fi och göra ändringar i din resa. Kom också ihåg vid avbokning att ändra eventuell hyttkamrats uppgifter.