På kommande i höst: Utbildning för utbildare i trafik första hjälpen

Hjälpförfarandet i trafikolyckor - utbildareutbildning är kompletterande utbildning avsedd för bilskolalärare, som är planerat och förverkligas av Röda Kors Första Hjälpen. Utbildare i trafik första hjälpen (UTF) -utbildning ger beredskap och behörighet att utbilda "Hjälpförfarandet i trafikolyckor"-sektionen med hjälp av lärdomsmaterial producerat av FRK som en del av bilskolornas körkortsutbildning. Utbildningens syfte är att öka de blivande förarnas beredskap och kunskap att påbörja första hjälpen i trafikolyckor.

På första dagen genomförs Livräddande första hjälpen - sektionen (8 t) och på andra dagen Hjälpförfarandet i trafikolyckor - utbildarsektionen (8 t). Utbildningen innehåller också en nätsektion, som skall vara genomfört före närstudier.

Utbildningsdagen börjar kl 9.00 och slutar senast kl 17.00. Priset är 550,00 € + moms 24%, tillsammans 682,00 €. Priset innehåller skolningen, lunch och kaffe. Skolningen förverkligas på finska.

Mera information och anmälningslänken för höstens 2018 skolning (10-11.8.2018) hittar du : https://www.punainenristi.fi/node/20811