Vänförmedlingen

 

Finlands Röda Kors tar under år 2018  i bruk ett helt nytt datasystem för frivilliga och som en del av det systemet blir det möjligt att förmedla vänner via datorn. I systemet finns kort över frivilliga vänner och över kunder. Vänförmedlingen kommer att underlättas betydligt tack var detta.
 

Vad ska avdelningen göra för att kunna ta i bruk den elektroniska/digitala vänförmedlingen? 

Börja med att ta kontakt med den person på distriktet som planerar sociala tjänster.  Då skapas en förmedling för just ert område så att det blir synligt i datasystemet Oma. Ni får också utbildning och   stöd kring praktiska frågor av samma person på distriktet.   

För att ta systemet i bruk krävs att förmedlaren har tillgång till en dator med nätuppkoppling. Avdelningen ska också utse en nyckelfrivillig för vänförmedlingen, det vill säga en person som leder förmedlingsgruppen.

Eftersom den digitala vänförmedlingen är en del av Röda Korsets frivilligsystem Oma är det bra om avdelningen också i sin övriga verksamhet tagit Oma i bruk. De frivilliga inom vänverksamheten skapar en egen användarprofil i Oma, på det sättet blir de synliga i den digitala förmedlingen. För de frivilliga kan det kännas konstigt om ingen annan avdelningsverksamhet syns i systemet.  

Ta Oma i bruk, steg för steg:
 

Avdelningen bestämmer sig för att Oma tas i bruk 
I avdelningen kommer man överens om att övergå till den digitala tjänsten Oma. Ta kontakt med distriktet för att få stöd och för att en vänförmedling för er avdelning ska skapas i systemet.   

Bestäm användarroller och gå en kurs 
Bestäm vem som blir nyckelfrivillig, det vill säga gruppledare och vem som blir förmedlare. Se till att ni får den utbildning som krävs för att börja använda den digitala förmedlingen.

Se till att de frivilliga skapar en profil och aktiverar den i förmedlingstjänsten.

Informera aktivt era frivilliga och uppmuntra dem att skapa en användarprofil i Oma och fylla i vänuppgifterna så att de blir de synliga i den nätbaserade vänförmedlingen. 
 

Se till att alla uppgifter skrivs in

Kundkorten förs in i det digitala systemet. Skapa profiler för de frivilliga som inte själva gjort det och förena vänparen.
 

Makulera papperskorten 
Då allt fungerar som det ska i det digitala systemet förstörs papperskorten på ett sätt som garantera dataskyddet.

 

Stöd för anskaffningar

De vänförmedlingar som övergår till det digitala systemet har möjligt att ansöka om stöd för datoranskaffning om avsaknad av dator är ett hinder för att ta systemet i bruk. Sök om stöd med ”En bra dag”-blanketten: Tukea haetaan Hyväpäivä -avustuksen lomakkeella https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva

 

 

Det finns också ett antal lättanvända telefoner för förmedlingen, vänd er till distriktets ansvarsperson för väntjänsten om ni har behov av sådana.

 

Material om den digital vänförmedlingen och tilläggsinstruktioner:   

FAQ för avdelningen

Svar på de vanligaste frågorna om den digitala vänförmedlingen

Vänföremdslingen och dataskydd
Här hittar du det centrala om vänförmedlingen med tanke på dataskydd

Vanliga problemsituationer inom vänförmedlingen
Här finns information om vanliga problemsituationer inom vänförmedlingen och tips om hur man kan lösa dem

Den frivilligas uppgifter i förmedlingen
Här finns inom om hur man gör för att ens uppgifter ska bli synliga inom vänförmedlingen

Vänförmedlingens manual
Manual som innehåller alla funktioner inom vänförmedlingen
_________________________

Material för anställda
Här läggs material avsett för de anställda inom röda korset upp