Utbildarutbildning på svenska

Vill du utvecka ditt kunnande och dela med dig av dina egna erfarenheter?
Är du bra på att sporra andra att hjälpa medmänniskor i vardagen?
Har du goda kommunikationsfärdigheter?
Vill du vara med och sprida humanitärä värderingar?

Välkommen att delta i Finlands Röda Kors utbildningsprogram för frivilliga utbildare hösten 2018. 

Utbildningen är för dig som:

 • vill utveckla eget kunnande samtidigt som man vill dela med sig av egna erfarenheter
 • vill främja och lyfta fram humanistiska väreringar 
 • sporrar andra att hjälpa medmänniskor i vardagen
 • har tidigare erfarenhet av frivillig- och organisationsarbete
 • har goda kommunikations- och presentationsfärdigheter
 • är redo att förbinda sig till utbildarens uppgifter 

 Hösten 2018 erbjuds tre temaområden med programinnehåll såsom:

Ungdoms- och organisationsverksamhet

 • Röda Korsets stadgar och principer
 • Ungdomsverksamhetens former, ex. Reddie Kids, lägerledare eller frivillig vid annan barn- och ungdomsverksamhet
 • Engagera unga i en nationell organisation
 • Frivilliga och förtroendevaldas uppdrag

Mångkultur

 • Röda Korsets arbete för ett mångkulturellt pluralistiskt samhälle och förståelse mellan folk
 • Migration och flyktingskap: Röda Korsets stöd till flyktingar och asylsökande
 • Tvåvägsintegration: stöd till nyanlända och mottagande samhälle
 • Attitydarbete mot rasism och diskriminering: kunskap och verktyg
 • Röda Korsets mångkulturella verksamhetsformer: läxhjälp, vänverksamhet, boendestöd, språkklubbar och internationella klubbar och caféer

Socialtjänst

 • Ensamhet bland oss
 • Vänverksamhetens mångfald, ex. vän till en äldre, till en flykting, till en ung eller till någon på ett boende
 • Väncirklar- och grupper
 • Välorganiserad vänverksamhet stärker avdelningen

 

UTBILDARUTBILDNINGEN I SIN HELHET - STEG FÖR STEG

Frivilliga utbildarens väg börjar med en diskussion/intervju med kontaktpersonen på distriktsbyrån. I samband med den fyller man även i en individuell studieplan, i vilken också ingår överenskommelse om kommande utbildaruppgifter.

Anmälan till nationella närundervisningstillfällena görs via länken:

https://www.lyyti.fi/reg/Kouluttajavalmennus2018

 

UTBILDARNAS GEMENSAMMA DEL: Distansuppgift på nätet

Man börjar bekanta sig med uppgifterna genom självständiga studier, anvisningar via distriktets kontaktperson. Dessutom får alla deltagare i september 2018 en liten webbkurs per e-post där man kan kontrollera sina grundkunskaper. Det rekommenderas varmt att man deltar i utbildningsverksamheten i ens eget distrikt/område som deltagare och/eller uppföljare.

 

NÄRUNDERVISNING 1: ATT HANDLEDA I LÄRANDE 3–4.11.2018

Lördag 11.00–19.00 och söndag 8.30–15.00 
Hotel Helka, Norra Järnvägsgatan 23, Helsingfors
(mera information om priser och hotellbokning i bilagan nedan)

Den första närundervisningen ”Att handleda i lärande” är avsedd för personer med liten eller ingen tidigare utbildarerfarenhet. Man diskuterar och kommer överens om deltagandet med kontaktpersonen vid distriktsbyrån. I utbildningen funderar man på principerna för bra utbildning och utbildande samt övar uppträdande, val och användning av undervisningsmetoder i praktiken.

 

NÄRUNDERVISNING 2: SPECIFIKA INNEHÅLLSDELAR ENLIGT VALT TEMAOMRÅDE 24-25.11.2018

Lördag 11.00–19.00 och söndag 8.30–15.00
Hotel Helka, Norra Järnvägsgatan 23, Helsingfors
(mera information om priser och hotellbokning i bilagan nedan)

I utbildarutbildningens temadelar koncentrerar man på att undervisa i grundkurserna inom det egna temat och förstärka kunskaperna om innehållet. Valbara teman är:

 • Ungdoms- och organisationsverksamhet
 • Mångkultur
 • Socialtjänst

Deltagarna i närundervisningen får en inbjudan och förhandsuppgifter senast två veckor innan närundervisningen börjar.

 

UNDERVISNINGSPROV

Undervisningsprovet (= ledd undervisningsövning) är den sista delen i utbildningen för utbildare, och efter att ha avlagt provet får deltagaren ett intyg och en utvärdering samt om man så önskar ett Röda Kors utbildarkort. I denna sista del finns distriktets kontaktperson eller en erfaren resursutbildare med som stöd.

 
Intresserad? Kontakta
Andrea Södergård
tfn 040 352 9375