Omaishoitajien tukitoiminta

Jarkko Mikkonen,  Lähde Suomen Punaisen Ristin aineistopankki
Fotograf: Jarkko Mikkonen, Lähde Suomen Punaisen Ristin aineistopankki

Omaishoitajien tukitoiminta

Suomen Punaisen Ristin omaishoidon tukitoiminnan päätavoitteena on vahvistaa ja edistää omaishoitajien ja heidän perheidensä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia, itsenäista selviytymistä arjesta ja hyvää elämänlaatua. Tavoitteena on auttaa omaishoitajia jaksamaan heidän työssään tarjoamalla virkistysmahdollisuuksia ja vertaistukea sekä koulutusta että tietoa arkea helpottavista asioista. Omaishoitajien tukitoiminta on avointa ja tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään hoitaville riippumatta siitä, kuuluuko omaishoitaja kunnallisen omaishoidontuen piiriin. Omaishoitajien tukitoiminta on ammatillisesti koordinoitua, pääasiassa vapaaehtoisten toteuttamaa toimintaa.

Tukitoimintaa rahoittaa STEA.

Omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoinen

Omaishoitajien tukitoiminnan mahdollistumisessa tärkeässä roolissa ovat vapaaehtoiset. Punaisen Ristin vapaaehtoisena voit monin eri tavoin auttaa ja tukea omaishoitajia. Toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin oman elämäntilanteesi mukaan. Toiminnassa sinulla on myös mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistasi ja kiinnostuksesi kohteita. Voit esimerkiksi suunnittella ja toteuttaa omaishoitajille koulutuksia, hyvinvointiin liittyviä kursseja, virkistystilaisuuksia ja retkiä.Toimintamuodoissa on aina mukana useampia vapaaehtoisia. Saat tehtävääsi koulutusta ja ohjausta. Aluetyöntekijä on tukenasi.

Tule mukaan toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä:

Pia Jylänki
Omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelija
pia.jylanki(at)punainenristi.fi
p. 040 147 9350