Berätta hur framtidens Röda Kors borde se ut!

Nu har vi alla, såväl frivilliga som anställda, möjligheten att delta i en världsomfattande diskussion om hur Röda Korset som organisation borde förändras så att den kan fungera i en snabbt förändrandevärld. Diskussionen förs på en digital plattform, TalkFutures, som är planerad för att skapa diskussion mellan alla frivilliga inom Röda Korsets och Röda Halvmånens nationella föreningar.

TalkFutures innehåller nio teman som högstantagligen kommer att påverka Röda Korsets struktur och tjänster i framtiden. Diskussionen ger material till Internationella Rödakorsfederationens strategi Strategy 2030.

Delta i den engelskspråkiga diskussionen om vår rörelses framtid på adressen https://ifrc.org/talkfutures. Diskussionen börjar 17.9 och pågår fram till 30.9. På adressen kan man redan på förhand utrycka intresse för att delta i diskussionen.