Distriktskansliets öppethållningstider

Distriktskansliet är öppet:

Måndag-Torsdag 
kl.10-15

På fredag enligt överenskommelse

OBS enligt rådande pandemiläge kan personalen jobba på distans, så kolla på förhand att personen du önskar träffa faktiskt finns på plats.

Adress:

Nedre Torget 1A,
65100 Vasa

Man går igenom dörren till vänster om HS-centers huvudingång och tar hissen upp till 5:e våningen.
I distriktskansliet finns skolningsutrymme för bland annat de Första Hjälpen-kurser som anordnas.