Distriktets personal

 

 

Verksamhetsledare                            

Frida Nylund

 • E-post: frida.nylund(at)redcross.fi
 • Tfn: 040 653 4746 

 

 

 

Organisationskoordinator

 

 

 

Beredskapschef                                  

Rolf Sund

 • E-post: rolf.sund(at)redcross.fi
 • Tfn: 040 026 3448 
 • Fadderavdelningar: Karleby svenska, Kronoby, Nedervetil, Terjärv,
  Nykarleby, Munsala, Pensala

 

 

Samordnare för samhällsverksamhet

Lotta Böling

 • E-post: lotta.boling(at)redcross.fi
 • Tfn: 040 148 9110
 • Fadderavdelningar: Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Esse, Purmo,
  Vörå, Oravais

 

 

Samordnare för barn- och ungdomsverksamhet                          

Malin Sunabacka 

 • E-post: malin.sunabacka(at)redcross.fi
 • Tfn: 040 824 2225
 • Fadderavdelningar: Maxmo, Björköby, Replot, Smedsby-Böle, Vasa svenska

 

 

Mångkulturutvecklare 

Matilda Norrmén 

 • E-post: matilda.norrmen(at)redcross.fi
 • Tfn: 040 559 5286 
 • Fadderavdelningar: Kvevlax, Korsholms norra, Korsholms södra, Solf,
  Sundom,
   Gamla Vasa,  
 

Punainen Risti Ensiapu Oy
FHJ-utbildare                           

Isabella Olli

 • E-post: isabella.olli(at)redcross.fi
 • Tfn: 050 345 1561