Social- och hälsovårdsreformen

Juha Hankkila
Fotograf: Juha Hankkila
"Rödakorsfrivilliga gick runt till människors hem och kollade hur de mår och levererade bl.a. vatten under det långvariga elavbrottet i Hyrynsalmi 2018."

FRK:s distrikt och avdelningar vid social- och hålsovårdsreformen
Uppdaterat 4.1.2022

I januari 23.1.2022 hålls Finlands första välfärdsområdesval där man väljer välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena. Hittills har kommunerna haft ansvaret för att ordna socialvård, hälso- och sjukvård och räddningsverksamhet. I fortsättningen ansvarar välfärdsområdet för ordnandet och produktionen av socialvårdstjänster. Läs mera: https://vaalit.fi/sv/valfardsomradesval 
Välfärdsområdesvalet är första steget att verkställa social- och hälsovårdreformen. Samtidigt reformeras räddningsväsendets tjänster.

Röda Korsets huvudbudskap finns nedan och också några tips hur använda materialet.

Angående social- och hälsovårdsreformen rekommenderar vi att alla bekantar sig med den officiella webbplatsen: https://soteuudistus.fi/sv/framsida

Bland bilagorna finns en PowerPoint-modell som stöd för avdelningarna. Öppna bilderna och gör så här:

  1. Välj de bilder bland modellerna som motsvarar din avdelnings/ditt distrikts styrkor.
  2. Komplettera uppgifterna med avdelningens/distriktets uppgifter och bilder.
  3. Tänk på vilka budskap ni vill föra vidare till beslutsfattarna i kommunen/landskapet.
  4. Vi värdesätter partnerskap och det gör också myndigheterna. Berätta med vem ni samarbetar och hur. Till exempel via en koordinator för Frivilliga räddningstjänsten kan vi föra fram flera organisationers meddelanden till beslutsfattarna och å andra sidan också förmedla information i den andra riktningen. Gör gärna även det övriga samarbetet organisationer emellan synligt, till exempel om ni ordnar några evenemang tillsammans e.d. 
  5. Ange kontaktuppgifter. Vem kan kommunen/landskapet kontakta om de vill göra det efter mötet.

Vad kunde man göra med avdelningarna i distrikten?

  • Det är nu dags att sätta sig in i frågan. Ni kan bjuda in kommunens ledning, tjänstemän och regionala landskapschefer samt förändringsagenter till distriktet eller områden för att diskutera eller så kan ni gå och träffa dem.
  • Det lönar sig att diskutera och bilda nätverk med andra organisationer. Det är skäl att ni bekantar er med ”Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta” https://www.verkostojarjestot.fi/sote-muutostuki/  (tyvärr bara på finska), om ni inte redan har gjort det.
  • Beskriva de egna tjänsterna. På denna sida finns bildmodeller som ni kan redigera och dit ni kan lägga till egna uppgifter, för landskap och kommuner behöver också detaljerad information, kontaktuppgifter m.m.
  • Lära känna till vårdlandskapsplanerna: hur ska samarbetet mellan organisationer organiseras i det kommande vårdlandskapet? Ska den kommande landskapsförvaltningen samordna det? Det lönar sig att diskutera frågan med andra organisationer.
  • Ordna gärna kommunbesök e.d. med andra organisationer i områden, för det är ett sätt att göra frivilligarbetet synligt bland kommuninvånare och att bevisa verksamhetens effektivitet och betydelsen av samarbetet med andra aktörer. Besöken kan tangera främjande av kommuninvånarnas hälsa och välfärd i samarbete med kommunen, företagslivet och organisationer.

Finlands Röda Kors har gett ett utlåtande om lagpropositionen 2020. Utlåtandet är fortfarande aktuellt. Du hittar utlåtandet som bilaga nedan.

Som bilaga finns bakgrundsmaterial till FRK:s spetsbudskap samt bildmodeller för presentation av den egna verksamheten. Materialen finns tillgängliga även på finska och bakgrundsmaterialet även på engelska.

För mer information kontakta det egna distriktet eller Niklas Vaalgamaa på centralbyrån, niklas.vaalgamaa@rodakorset.fi