TACK till alla som donerade och alla frivilliga insamlare.

Charlotta Karlsson
Fotograf: Charlotta Karlsson

TACK till alla som donerade och alla frivilliga insamlare. 
Enligt preliminär uträckning är Sibbos Hungerdags resultat nästan 10 000€.