Förbered dig för social- och hälsovårdsreformen samt för landskapsreformen

Juha Hankkila
Fotograf: Juha Hankkila

Som det ser ut nu hålls landskapsvalet i maj i samband med EU-valet.

Är din avdelning förberedd för social- och hälsovårdsreformen? Ingen oro! På RedNet finns ett materialpaket som ger stöd till avdelningarna i förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen.

Länk till materialet

Ytterligare information: Maria Viljanen, chef för enhet för hälsa och välmående, tfn 020 701 2165, maria.viljanen@rodakorset.fi