Röda Korsets berättelse-nätkurs

Välkommen för att utföra en kort nätkurs om Röda Korset. Kursen tar ungefär 30 minuter att göra och innehåller bl.a. följande teman

  • Vad är Röda Korset i Finland och utomlands? 
  • Hur fick organisationen sin början?
  • Vilka värderingar styr organisationens verksamhet? 
  • Ett kort sluttest

Du hittar nätkursen via länken nedan.

På svenska:

Röda Korset - Välkommen till vår gemensamma berättelse
www.rodakorset.fi/frk-historia

På finska:

Punainen Risti - Tervetuloa yhteiseen tarinaan
www.punainenristi.fi/frc-tarina

In english:

Red Cross - Welcome to ur shared story
www.redcross.fi/frc-history