Avisning för brottslig utredning av frivilliga som arbetar med barn

Jukka-Pekka Moilanen
Fotograf: Jukka-Pekka Moilanen

I Finland trädde 1.5.2014 i kraft en ny lag som berör kontroll av brottslig bakgrund hos personer som deltar i frivilligverksamhet med barn. Lagens syfte är att trygga barnets personliga integritet i frivilligverksamheten och trygga barnets tillväxt, utveckling och välbefinnande.

Finlands Röda Kors har bedömt och bestämt vilka frivilliguppdrag förutsätter utredning av brottslig bakgrund. I följande frivilliguppdrag skall brottslig bakgrund alltid utredas;

  • lägerledare
  • lägerchefer
  • inom vänverksamheten de vänner som har en minderårig som klient.

I övriga handledaruppdrag utreds brottslig bakgrund bara då ledaren fungerar ensam i sin ledarroll, t.ex. Reddie Kids-, Läxhjälps-ledare, ledare för internationella studieresor eller ledare för ungas verksamhetsgrupper.

Ansvaret för utredning av brottslig bakgrund och säkerställande av en trygg verksamhetsmiljö ligger alltid hos organisatören för verksamheten, alltså hos den del av organisationen som ansvarar för ifrågavarande verksamhetsgrupp, läger osv.

Vi har gjort upp en anvisning för avdelningarna och distrikten. Anvisningen och blanketter finns här.