Frivilliga tryggar säkerheten på Utö - Utögruppen unik i Norden

Marjatta Alakahri
Fotograf: Marjatta Alakahri
Juha Lindström
Fotograf: Juha Lindström
"Utögruppen träffas varannan fredag för att öva."

Sedan 2015 har projektet Skärgårdshjäpen jobbat för att förstärka tryggheten i Åbolands skärgård. Genom projektet har Utös invånare utbildats och nu har Röda Korset startat en förstaresponsgrupp på Utö. Gruppen drivs av frivilliga och deras uppgift är att påbörja första hjälpen vid olycksfall eller sjukdomsattack redan innan de professionella hjälparna är på plats. Utögruppen är unik i Norden.

Gruppledare Disa Öhman säger att förstaresponsgruppen har fått positiv respons bland öborna. Tryggheten ökar när hjälpen når de drabbade snabbare.

- I vanliga får man räkna med att hjälpen från myndigheter kommer inom en timme, men nu kan vi hjälpa snabbt. Och när helikoptern kommer kan de åka iväg snabbare när vi redan samlat basuppgifterna. De behöver inte börja från noll, säger Disa Öhman.

Gruppen består av nio frivilliga som övar varannan fredag. Larmberedskapen är deras huvudsakliga uppgift, men det är också viktigt för gruppen att kunna sprida grundläggande kunskaper om första hjälpen till de andra byborna.

- Bland annat har vi visat hur man använder defibrillator och nu börjar vi med Hälsopunkt, säger Öhman.

Hälsopunkten är en ny verksamhetsform där man ordnar temakvällar kring hälsa och välmående.

Samarbetet mellan myndigheterna och de frivilliga är a och o i gruppens verksamhet. När någon på Utö ringer 112 larmar nödcentralen vidare till Utögruppen.

- Vi har informerat byborna att om det händer något ska de ringa 112 så kommer larmet som meddelande till oss. Det är viktigt att poängtera att allt går via myndigheterna, säger Öhman.

Sedan starten i maj har gruppen haft fyra utryckningar under sommaren. Samarbetet mellan frivilliga och myndigheter är unikt. Även från myndigheternas håll är man nöjda med samarbetet. Tomi Nieminen, direktör för akutvården vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, framhåller framför allt att den nya gruppen påskyndar vårdprocessen för de drabbade och att gruppen på så sätt hjälper sjukvårdsdistriktet att förverkliga sina lagstadgade uppgifter.

- För den enskilda patienten ger gruppen en känsla av trygghet och kan i bästa fall rädda liv genom att snabbt anlända till platsen. Utögruppen kan enkelt vara i kontakt med akutvårdarna och förmedla en situationsbild över händelsen, säger Nieminen.

Utögruppen är ett resultat av beredskapsprojektet Skärgårdshjälpen. Projektets mål var att förstärka beredskapen i skärgården genom att utbilda frivilliga sjöräddningen, frivilliga brandkåren och Röda Korsets frivilliga i första respons. Totalt utbildades 56 personer. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Röda Korset Åbolands distrikt, Åbolands brandkårsförbund, Frivilliga Sjöräddningen, Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt och Egentliga Finlands Räddningsverk.

 

Mer information:

Disa Öhman, gruppledare: 040-479 7435

Tomi Nieminen, Direktör för akutvården vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt: 02 313 7304

Annalena Sjöblom, verksamhetsledare FRK Åboland: 0400 838 675