Tre orsaker till varför det lönar sig att genast gå med i Oma Röda Korset

Rawpixel / Unsplash.com
Fotograf: Rawpixel / Unsplash.com

Är din avdelning inte ännu med i Oma? Här ger vi er tre orsaker till varför det lönar sig att genast gå med!

1. Oma ger en helhetsbild av avdelningens verksamhet, verksamhetsgrupper och frivilliga.

Då avdelningen och de frivilliga går med i Oma Röda Korset samlas en fantastisk mängd information på ett och samma ställe – den information som man tidigare fått samla in från x antal olika ställen för verksamhetsberättelser och statistikenkäter. Ju aktivare Oma används, desto lättare blir avdelningarnas och distriktens rapportering i framtiden.

2. Det blir lättare att välkomna nya frivilliga

Medlemsmästaren eller hen som ansvarar för att ta emot nya i avdelningen får genom Oma den nya personens kontaktuppgifter - direkt utan mellanhänder. Då en ny potentiell frivillig tar kontakt är det viktigt att personen snabbt få respons för att känna sig välkommen. Genom Oma är det möjligt att se om alla nya användare som registrerat sig inom verksamhetsområdet har blivit kontaktade.

3. Använder du Oma kan ni vara säkra på att ni följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Genom att behandla de frivilligas uppgifter tryggt, pålitligt och ändamålsenligt garanterar vi för vår del att Finlands Röda Kors verksamhet är etisk och i enlighet med Röda Korsets principer. Uppgifterna i Oma är skyddade så som dataskyddslagen föreskriver.

Skapa en profil nu!