Röda Korsets Mentala stödgrupper får utmärkelsen ”Landskapets räddare”

Frivilliga räddningstjänst landskapskommitté i Egentliga Finlands har utsett Röda Korsets Mentala stöd alarmgrupper till årets frivilliga räddare. I Egentliga Finland fungerar regionala Mentala stödgrupper i Loimaa, Salo, Åbo, Vakka-Suomi och Åboland.

Alarmen har ökat

Alarmen har under senare åren ökat både i omfång och antal uppdrag. Grupperna hade år 2017 83 alarm, 2016 71 alarm och 2015 42 alarm. Under början av år 2018 har alarmen varit 32.

Oftast handlar uppdragen om hemlandshjälpsuppdrag som genomförs tillsammans med Röda Korsavdelning på orten efter tex bränder.

I regel är det enskilda familjer som får hjälp. Familjen kan ha drabbats av en plötslig traumatisk händelse, som tex en familjemedlems död. I sådana fall alarmeras två hjälpare på plats med en som koordinerar uppdraget och sköter alarmering. Årligen deltar också grupperna i mer omfattande första omsorgsuppgifter i samråd med myndigheter. Då är det frågan om tex en höghusbrand som medför evakuering eller hot om en storolycka.

Omfattande operation i Åbo

Det största uppdraget hittills för grupperna var knivdådet på Salutorget i Åbo 2017. Då dejourerade alla grupper tillsammans för att lindra chocken och psykologiskt trauma.

Hjälpoperationen inleddes omedelbart efter olyckan i samråd med myndigheterna både på olycksplatsen, ÅUCS kriscenter och i socialjourens kristelefon. Hjälpoperationen pågick i nästan två veckors tid genom jour vid torget och i kristelefonen. Frivilliga från granndistrikten kom också till undsättning. Röda Korsets krispsykologer gav också sin expertishjälp till stadens anställda.

De frivilligas roll speciellt för att återskapa trygghetskänslan i staden är av stor betydelse. Sammanlagt deltog 120 frivilliga i operationen och de jobbade sammanlagt över 1000 timmar.

Grupperna stöder myndigheterna

Mentala stödgrupperna fungerar alltid som stöd och under ledning av myndigheter, även om de agerar självständigt. I regel verkar grupperna under kommunernas socialjour. Gruppen kan också i enskilda fall alarmeras av polis, akutvårdspersonal eller räddningsverket. Grupperna har ingått avtal med landskapets alla kommuner.

 

Mer information fås av

Annalena Sjöblom verksamhetsledare/beredskapschef, 0400 838 675, annalena.sjoblom@redcross.fi
Marjatta Alakahri, samordnare av förstahjälpen- och hälsovårdsverksamhet, 040 702 0510, marjatta.alakahri@redcross.fi