Vi ses i byn – Vi minskar de äldres ensamhet

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Projektet Vi ses i byn (2018-2021) koordineras av Ikäinstituutti och Valli och det är ett delprojekt i det stora Elämänote-projektet. Syftet med projektet är att minska ensamhet bland äldre, samt att öka deras delaktighet och sociala välfärd.

Vi kommer att utveckla frivilligverksamheten i form av uppsökande vänverksamhet, skapa lågtröskel mötesplatser, utveckla modeller för vänverksamhet av engångsnatur samt genom nätverkssamarbete.

På mötesplatserna kommer det att ordnas olika program med avsikt att öka de äldres hälsa o välbefinnande. Vi kommer att utbilda flera vänner för att kunna erbjuda även vänverksamhet av engångsnatur, såsom följeslagare tex. till sjukhus och som hjälp att uträtta ärenden av olika slag.

Projektet förverkligas i Lapin- och Länsi-Suomen piiri samt Åbolands distrikt.

Vill du veta mera om projektet? Kontakta 

Axel Gröndahl
e-post: axel.grondahl@redcross.fi
tfn: 040 771 2820

BilagaStorlek
Ikon för PDF Factsheet Vi ses i byn ÅBOLAND.pdf417.02 KB