Oma Röda Korset

Oma Röda Korset är ett stöd- och informationssystem för organisationens frivilliga. Systemet gör det lättare att hitta och marknadsföra Röda Korsets verksamhet på nätet. Dessutom blir det lättare att administrera frivilligas information och marknadsföra avdelningarnas verksamhet. Utvecklingen av systemet pågår, vi ber om samarbetsvilja och förslag på utveckling.

Alla kommentarer får ni skicka till oma.tuki@rodakorset.fi

Så här tar ni Oma i bruk i er avdelning: 

1) Avdelningens styrelse gör ett beslut att ta Oma Röda Korset i bruk och bestämmer vem som ska fungera som digimestaren som hjälper frivilliga i avdelningen att ta Oma i bruk.

2) Avdelningens styrelse informerar sin avdelningsfadder om beslutet. 

3) Digimestaren deltar i digimestarens utbildning där man får huvudanvändarrättigheter och kommer åt avdelningens information. 

4) Efter utbilgningen arrangerar digimestaren tillsammans med avdelningens styrelse en Oma-workshop för avdelningens gruppledare, där man planerar avdelningens Oma-struktur (d.v.s. skapar Oma-grupper för avdelningars verksamhetsgrupper). Man också gör ett beslut om vem som ska kontakta de nya volontärer som kommer att styras till Oma fr.o.m. 15.1.2019. Man kan be hjälp av sin avdelningsfadder eller delta i Oma-kliniken för att skapa en Oma-struktur till sin avdelning. 

5) Se till att resten av avdelningens frivilliga loggar in på Oma med hjälp av sina gruppledare och att man gör händelser av alla sina gruppmöten och andra evenemang. Om du väljer att händelsen är offentlig, syns den också till alla som inte är inloggade i systemet och det går att dela händelsens länk i sociala medier, osv. 

 

OMA-KLINIKEN 2019

10.1. Helsingfors (på finska)

22.1. Kervo (på finska)

23.1. Ingå

11.2. Västra Nyland (på finska)

 

DIGIFADDER OCH DIGIMESTARENS UTBILDNING 2019

27.2. Helsingfors (på finska)

 

Mer information maija.pokkinen@rodakorset.fi 

Läs mer om Oma Punainen Risti