Organisationskurs

26.1.2019
9:30 till 16:00
Välkommen på organisationskurs för avdelningarnas styrelsemedlemmar! Kursen ger inblick och stöd i styrelsearbetet, samt ger möjlighet att lära känna andra Röda Korsare.
Plats:
Wolffskavägen 33, 65200, Vasa
Typ av händelse: 
  • Kurser och utbildning
Pris: 
15€
Arrangör: 
FRK/Österbottens svenska distrikt

Preliminärt program

9:30 Kaffe och smörgås
9:45 Historia och verksamhet
10:15 Strategi
10:45 Avdelningens/styrelsens uppgifter
11:15 Kommunikation och våra verktyg
12:00 Lunch
13:00 Medlemsarbete
14:00 Verksamhetsåret
14:30 Kaffe
14:45 Workshops
16:00 Hemfärd