Grundkurs i vänverksamhet i Kimito

21.3.2019
17:00 till 20:00
Plats:
Engelsbyvägen 1, 25700, Kimito
Typ av händelse: 
  • Kurser och utbildning
Pris: 
Gratis
Arrangör: 
Finlands Röda Kors Åbolands distrikt


ANMÄL DIG HÄR!

 

Grundkurs i vänverksamhet

 
Tidpunk
t: 21.3.2019 kl. 17.00-20.00

Plats: Rödakorslokalen, Engelsbyvägen 1, Kimito

Kursinnehåll:

  • Vad är frivillig verksamhet?
  • Att bli en Röda Kors vän
  • Självkännedom och att acceptera olikheter
  • Röda Kors verksamhet och vänverksamheten i lokalavdelningen

Kursen är avsedd för:

  • Alla som vill komma med i Röda Korsets frivilligverksamhet.
  • Alla som vill fungera som vän för t.ex. en åldring, ungdom, närståendevårdare, flykting eller familj i olika livssituationer. I vänverksamheten kan du göra kortvariga eller kontinuerliga vänbesök, eller t.ex. vara aktiv i olika former av gruppverksamhet.

Kursanmälan: senast 19.3.2019

Kursdragare: Siw Karlsson, siw.karlsson@redcross.fi (svarar även på frågor)