Kohdataan kylillä ja keskuksissa hanke

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt
Sirkka Kellokumpu
Fotograf: Sirkka Kellokumpu
"Keväällä Kiertävässä kohtaamispaikassa Naruskalla vieraana oli Napapiirin omaishoitajayhdistyksestä Emilia Hartikainen"
Sirkka Kellokumpu
Fotograf: Sirkka Kellokumpu
"Posion Hyvän mielen paikassa keväällä oli vieraana Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Laila Setämaa"
Sirkka Kellokumpu
Fotograf: Sirkka Kellokumpu
"Posion syksykaudella vieraana oli Osuuspankista Leila Ylitolva ja poliisi Matti Mälkiä"
Sirkka Kellokumpu
Fotograf: Sirkka Kellokumpu
"Kirjastoauto Kyläluuta avoimena kohtaamispaikkana Kemijärvellä. Kuvassa kaksi tyytyväistä lainaajaa Lassilanmutkasta. Ystävykset Sisko Pauna ja Maire Salminen käyttävät kirjastoauton palveluja säännöllisesti ja se tuo heidän elämäänsä kaivattua virkistystä. SPR Kemijärven osaston vapaaehtoinen Maire Martin (vas.) mittasi verenpaineen halukkailta sekä tarjoili maukkaat pullakahvit. "
Sirkka Kellokumpu
Fotograf: Sirkka Kellokumpu
"Hautajärvellä toivottiin yhteistä kohtaamispaikkaa Etelä-Sallan kylille. Vas. Pentti Kangas, Sakari Huhtala, Sinikka Kangas, Outi Huhtala, Sirpa Viitala, Iida ja Leevi Viitala ja Irma ja Jenny Sirviö "
Sirkka Kellokumpu
Fotograf: Sirkka Kellokumpu
"Pellossa hiottiin yhteistyökuvioita Länsi-Pohjan omaishoitajien, Lapin muistiyhdistyksen ja SPR Pellon osaston kesken. "

Kohdataan kylillä ja keskuksissa 2018-2021 on Ikäinstituutin ja Vallin koordinoiman Elämänote ohjelman osahanke. Elämänote on ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen tähtäävä ohjelma ja siinä on mukana yhteensä 20 hanketta, joiden yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeella vähennetään ikääntyneiden yksinäisyyttä, lisätään osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistetaan heidän selviytymiskykyään arjessa ja arjen häiriötilanteissa:

- kehittämällä vapaaehtoistoimintaan pohjautuvaa etsivää ja löytävää ystävätoimintaa
- luomalla vapaaehtoisten organisoimia kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja
- kehittämällä malleja kertaluonteiseen ja lyhytkestoiseen ystävätoimintaan sekä verkostotyöhön.

Hanke on valtakunnallinen, Punaisen Ristin keskustoimiston koordinoima kolmevuotinen kehittämishanke. Hanke toteutetaan Lapin, Turunmaan ja Länsi-Suomen piirien alueella. Lisäksi mallia testataan ja levitetään myöhemmässä vaiheessa myös muiden piirien alueelle.

Lisätietoja Elämänote ohjelmasta löytyy Ikäinstituutin sivuilta https://www.ikainstituutti.fi/elamanote  

Lappi: Kohdataan kylillä ja keskuksissa toimintaa pilotoitiin v. 2019 aikana Kemijärvellä, Posiolla ja Sallassa yhteistyössä kuntien, kyläyhdistysten, seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Paikalliset Punaisen Ristin osastot sekä kyläyhdistykset ovat keskeisiä toiminnan ylläpitäjiä paikkakunnilla. Vuonna 2019 Kohtaamispaikkoja käynnistettiin seitsemässä eri kohteessa. Kemijärvellä kahdessa kohteessa: Kirjastoauto Kyläluuta pysähtyi Isollakylällä ja myöhemmin kokeiltiin myös kiertävää kahdella eri reitillä.  Toinen kohtaamispaikka alkaa varsinaisen toiminnan helmikuussa 2020 Tapionniemen Kyläkartanossa. Posiolla Hyvän mielen paikassa kirkonkylällä. Sallassa neljällä kylällä: Keminniemen alue/Vallovaaran Kairalan kievari, Pohjois-Sallan kylien alueella kiertävä Naruskan ja Kelloselän kylien yhteinen, Sallan kirkonkylällä aluksi Pirtissä ja sittemmin Sallansuussa ja Etelä-Sallan kylien alueella Hautajärvellä Seutulan kylätalossa.

Vuoden 2020 aikana ylläpidetään perustettuja kohtaamispaikkoja ja järjestetään niihin ajankohtaisia tietoiskuja ja koulutuksia kysynnän mukaan. Toiminta laajennetaan Pelloon, Savukoskelle ja Ylitorniolle hyödyntäen vuoden 2019 toimintamalleja.  Avoimia kohtaamispaikkojen toimintaa sopeutettiin kevään aikana koronan mukanaan tuomiin muutoksiin. Kohtaamispaikat olivat tauolla syksyyn saakka. Syyskuusta lähtien kohtaamispaikoissa järjestetään jälleen toimintaa. Sallassa käynnistymässä ovat Pohjois-Sallan alueen Kiertävä kohtaamispaikka sekä uusi, Salmivaarassa  kyläyhdistyksen tiloissa aloittava Käsmäjoen kylien kohtaamispaikka. Posiolla Hyvän mielen paikkaan suunnitellaan ohjelmaa ja Kemijärvellä Raatipirtillä on liikuntapainoitteinen toiminta käynnistymässä. Kemijärven toinen kohtaamispaikka Tapionniemessä avautunee vielä syksyn mittaan. Pellossa päädyttiin tukemaan ikääntyneitä digitaitojen oppimisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Asia on vielä valmisteluvaiheessa mutta siitä myöhemmin lisää tietoa. Korona hidasti yhteistyön kehittämistä Ylitorniolla mutta yhteistyöverkoston kanssa on keväällä kokoonnuttu asian tiimoilta. 

Lisätietoja: Sirkka Kellokumpu, 0400 703 289, sirkka.kellokumpu@punainenristi.fi