Vändagsfest i Houtskär

Röda Kors-vännerna ordnar en vändagsfest på Fridhem 14.2. kl. 14.00. Kom gärna med och umgås! Om du vill hjälpa till med festen tag kontakt med May-Britt tel. 040 575 9782.
Sirkka-Liisa sätter ihop en utställning med paradhanddukar. Om du har någon sådan, gammal eller ny, som du kan tänka dig att ställa ut, tag kontakt med Sirkka_Liisa tel. 040 777 5008.